Beste collega

Best/Tilburg, 20 januari 2018

Beste collega,

Binnenkort ontmoet ik Arie Slob, Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs. Tijdens deze ontmoeting wil ik vanuit mijn rol als Leraar van het Jaar het ambassadeurschap voor het Primair Onderwijs graag optimaal inzetten. Daarom maak ik graag gebruik van mijn netwerk, want ik heb jouw mening heel hard nodig.

Lerarentekort of overschot door krimp?

Binnen de Lerarenkamer met alle Leraren van het Jaar staat het Lerarentekort met kop en schouders bovenaan de agenda. Echter delen we ook een punt van zorg dat zwaar onderbelicht is, de problemen in krimpregio’s. Wat is jouw visie hierop? Is hier voldoende aandacht voor? Zo nee, wat is er volgens jou nodig om dit probleem parallel aan het lerarentekort aan te pakken en hierop mee te bewegen? Vind je dat de overheid te weinig/niet pro-actief vooruit kijkt en ernaar handelt? Hoe moet hier volgens jou op ingespeeld worden? Ik hoor graag jouw mening hierover.

Dure invallers

Wat vind je van duurbetaalde uitzendbureaus die de (inval)leerkrachten een vaste aanstelling geven en tegen dure tarieven invalwerk verrichten? Krijgen deze bureaus voet aan de grond omdat de vraag vanuit het onderwijsveld er is? Hebben scholen en besturen vaak geen keus, omdat de flexwet in de weg staat en de leraren op zijn? Wat zijn de praktische beren op de weg? Wat zou anders moeten? Wat is er nodig?

Het aanzien van de leraar

Het aanzien van de leerkracht is ook een veel besproken onderwerp. Hoe kunnen we zelf de status verhogen? Wat is er nodig (vanuit de overheid) om de status van ons vak te verbeteren? Een leerkracht onderhoudt zijn vak, maar hoe zie jij daarin wel/geen rol van jou in relatie tot het lerarenregister? Zie jij een alternatief om ontwikkeling voor jezelf te borgen? Zou een beroepscode de status verhogen? Net zoals dat o.a. in de advocatuur en bij de politie wordt gebruikt. Is dit mogelijk een intrinsieke motivator om leraar te worden/blijven en je vak te onderhouden?

Hoe zie jij de professionalisering van jezelf en ons onderwijs? Heb je voldoende inspraak in wat je doet? Vind je dat middelen op de juiste manier ingezet worden? Heb je genoeg voorbereidingstijd? Wat vind je van de werkcultuur binnen het Primair Onderwijs?

Wat kan er beter?

Hoe zit het met de dagelijkse beslommeringen op jouw werk? Waar loop je tegenaan en voel jij je (on)voldoende in gehoord? Waar kom je handen tekort? Wat kan er binnen je organisatie/stichting/bestuur anders, maar is daar volgens jou onvoldoende aandacht voor? Heb je genoeg vrijheid in de professionele ruimte die je van je werkgever wel/niet krijgt? Met jouw onderwijshart heb je altijd de focus op het beste voor het kind, maar hoe zit het met jezelf en je collega’s? Heb je plezier in wat je doet?

Actuele thema’s als het lerarentekort (én krimp!), een eerlijk salaris en minder werkdruk zijn al volop in de aandacht, maar waar is er binnen jouw organisatie ruimte voor verbetering? Wat is er nodig om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en te borgen? Heb je daarnaast mogelijk voorbeelden van good practices binnen je organisatie waarvan je weet dat veel scholen er juist mee worstelen?

Laat het me weten

In deze oproep lees je veel vragen. Ik verwacht niet op elke vraag een antwoord, maar haal er iets uit wat jou bezighoudt. Ook als er iets niet is genoemd maar jou wel bezigt, hoor ik graag van je.

Wat is jouw rol?

Ben je starter, invaller, herintreder, zij-instromer, leerkracht of heb je een andere belangrijke rol binnen het onderwijs en heb je het hart op de juiste plaats voor ons vak? Laat me weten wat de status van je vak is binnen jouw werk.

Als je jouw ervaring wil delen, stel ik het erg op prijs als ik voor vrijdag 26 januari een mail van je ontvang. Erna is ook zeker mogelijk, maar ik wil mezelf de tijd gunnen om de informatie te verwerken, voordat ik in gesprek ga met de minister. De informatie die je met mij deelt wordt uiteraard in vertrouwen behandeld. Heb je vragen of wil je meer weten? Ik hoor graag van je via tjeerd.vandenelsen@xpectprimair.nl.