Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken; het is een veel besproken, maar ook ‘beladen’ onderwerp op scholen. Wat ik veel zie en hoor in het onderwijsveld is dat leerkrachten door de regeldruk het gevoel hebben afgerekend te worden op de cijfers, waarvan ik vind dat dat een grote misvatting is.

Oog voor kwaliteit

Opbrengstgericht werken is voor mij in een veel breder kader te plaatsen dan alleen keiharde cijfers. Het doel van opbrengstgericht werken is de kwaliteit in de klas en op school te verbeteren. De leerkracht heeft daarin een cruciale rol.

Ja maar… wat als het wel lukt?

Door anders te kijken zijn problemen en onmogelijkheden ook kansen en uitdagingen. Ik houd daarom altijd in gedachte: “Ja maar… wat als het wel lukt?”

Mijn opbrengsten

Opbrengsten zijn voor mij slechts statistieken en data voor een herijking van wat je (samen) doet. Het is daarom veel interessanter te analyseren wat ervoor heeft gezorgd dat een bepaald waarde is bereikt of waarom iets niet is gelukt?

Alleen op basis van gegevens kun je je onderwijs bijstellen met als doel kwaliteitsverbetering.

Als leerkracht leg je daarbij ook verantwoording naar jezelf af met als doel professionalisering en jezelf te verbeteren. Mijn opbrengsten zijn in mijn ogen dan ook geen afrekening met jezelf, maar een verrijking voor jezelf als vakman.